Varför ett byalag på Hven?

Hvens Byalag har funnits i över 40 år. Vi är en ideell förening vars syfte är att göra Hvenbornas röster hörda och besvarade. Att vara medlem i Hvens Byalag bidrar till en stark förening som kan påverka såväl på ön som i stadshuset. Medlemsavgiften är liten men styrkan i ett medlemskap är stort. Stödet från våra medlemmar möjliggör att byalaget kan påverka beslut som rör vår vardag, trivsel och trygghet på Hven.

Vill man vara aktiv i vårt arbete ser vi gärna att man som medlem engagerar sig i olika frågor, arbetsgrupper eller i vår styrelse. Allt för att kunna leva ett bra liv på Hven – denna plats vi bebor, vårdar och också påverkar tillsammans.