Nytt år med nya möjligheter

Byalaget hoppas alla haft en bra jul och nyårshelg och bjuder in alla intresserade till några workshopar om hur vi vill att Hvens natur och kulturmiljö skall förvaltas.

Byalaget har sökt och fått beviljat projektmedel för en förstudie med syftet att i första hand undersöka, och skapa kompetens för, hur Hvens föreningsliv och gröna näringar tillsammans med Länsstyrelse, Region och Kommun i ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) kan lokalt förvalta öns natur- och kulturmiljö.

Med detta anser vi oss behöva professionell hjälp av neutral processledare och verksamhetsutvecklare för att, hellre proaktivt än reaktivt, underlätta det gemensamma arbetet med att ta fram en strategi och handlingsplan för det fortsatta arbetet.

Det andra skälet till att redan i förstudien ha med neutral professionell part, är också att skapa dokumentation, som kan användas som en modell och verktygslåda, för att göra det lättare för andra lokalsamhällen att mobilisera och bygga upp humankapital för liknande aktiviteter. Uppdraget som processledare har gått till Anna Ranger – Reflekta.

Det kommer genom aktiviteter i förstudien även att beredas möjlighet för alla intresserade öbor att delta praktiskt för att skapa ett brett engagemang och hållbara förutsättningar.

Den första workshopen sker onsdagen den 10 januari kl. 18:30 på Backafallsbyn. Närvarande på dessa workshopar kommer även att vara representanter från Länsstyrelse, Region och kommun

Det serveras en baguette för att stilla den värsta hungern för de som kommer direkt från jobbet, så kom och dela dina idéer och synpunkter.

God fortsättning på det nya året önskar Hvens Byalag och Välkomna att delta i skapandet av ett nytt sätt att värna och vårda Hven.