Valrörelsen i kommunen startar på Hven

Valrörelsen i kommunen startar på Hven, närmare bestämt  den 11 mars på Backafallsbyn kl 09.30.

I dagsläget har så gott som alla partier meddelat sin närvaro. Lennart Söderberg har påtagit sig moderator rollen.