Verksamhetsberättelse 2018

Under året har Hvens Byalag arbetat med en rad små och stora frågor för att öka trivsel, trygghet och livskvalitet hos öns befolkning. En självklar utgångspunkt i arbetet har varit att vi måste bli fler boende på Ven för att trygga, men även utveckla, den nivå på samhällsservice vi har idag. Skola, sjukvård, boende, inflyttning, lokal service, miljö och energi – dessa är frågor som byalaget under året arbetat aktivt med.

 

 • Byalaget har arbetat med att utveckla relationer och samarbeten med tjänstemän, politiker och Ventrafiken, och har under året haft många konstruktiva möten och samtal.
 • Byalaget har undersökt möjligheten för byggande av hyresrätter på Ven och fört samtal med kommunen om det.
 • Byalaget har tillsammans med Föräldrarföreningen och Landskrona kommun äntligen fått till stånd Vens Park och IP.
 • Byalaget har uppmärksammat problematiken gällande skolan och tagit initiativ i frågan.
 • Byalaget har fortsatt utveckla våra medlemskap, samarbeten och nätverk med nationella och regionala medlemsorganisationer för skärgård- och glesbygd.
 • Byalaget har drivit frågan om lokal elproduktion tillsammans med EON och Energikontoret Skåne.
 • Byalaget har arbetat med att förbättra föreningens externa kommunikation mot våra medlemmar och boenden på Ven.

Andra aktiviteter och projekt som genomförts

 • Valborgsfirande arrangerades traditionsenligt i Kyrkbacken. Årets talare var Lennart Söderberg.
 • Under våren och sommaren genomfördes de sista workshoparna i förstudien Lokal förvaltning.
 • Slutredovisning och slutrapportering skall vara färdig under våren 2019.
 • I maj besökte styrelsen EON:s anläggning i Simris. Kontakten med EON fortlöpte vilket resulterade i ett möte på Ven under hösten där representanter från EON, kommunen och Energikontoret Skåne träffade byalaget för att undersöka möjligheterna med lokal energiproduktion och lokalt elnät här.
 • Under sommaren ordnade byalaget medlemsrabatt på Helsingborgsbåten.
 • Midsommarfirande arrangerades i samarbete med Hembygdsföreningen på Nämndemansgården.
 • Inför valet skickade byalaget frågor till de politiska partierna i Landskrona och publicerade deras svar på föreningens Facebooksida.
 • Under hösten deltog byalaget i kommunens näringslivsmöte på Ven.
 • I november genomförde byalaget sitt årliga stormöte. Här delades även ut reflexvästar för att främja trafiksäkerheten på ön.
 • Ny hemsida för byalaget har tagits fram och finns på www.hvensbyalag.se.
 • Byalaget har anslutit sig till Swish för att underlätta inbetalning av medlemsavgifter.