Byalagets höstmöte

Det har blivit höst och därmed dags för Byalagets höstmöte på Backafallsbyn söndagen den 12 november klockan 10:00, hjärtligt välkomna dit!

Sedan årsmötet i våras har det hänt en del. Vi har sökt och fått beviljat projektmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för en förstudie om lokal förvaltning och i frågan om Ventrafikens taxor har det också skett lite. Detta och lite annat kommer det att informeras om på mötet.

Vi vill också meddela att det kommer att ske fyllnadsval till styrelseposter på detta möte och vi vill göra er uppmärksamma på att trots fyllnadsval så behöver vi vara fler att dela på arbetsuppgifterna i både styrelse och arbetsgrupper. Vi upplever nog de flesta av oss att vardagens sysslor tar en stor del av ens tid, speciellt på en ö med tidskrävande logistik, men det gör också att behovet av engagemang för att skapa de bästa möjliga förutsättningar för detta vardagsliv ökar, så fundera gärna lite över om det ändå inte skulle vara möjligt att lägga lite tid och engagemang på vår gemensamma verklighet.

Är det någon som har en fråga eller ett ärende som det krävs beslut på av mötet, skall detta vara oss tillhanda senast den 5/11.

Alla är hjärtlig välkomna – Hvens Byalag