Ett starkt byalag gör våra röster hörda

Hvens Byalag har funnits i över 40 år. Vi är en ideell förening vars syfte är att göra Hvenbornas röster hörda och besvarade. Att vara medlem i Hvens byalag bidrar till en stark förening som kan påverka såväl på ön som i stadshuset. Medlemsavgiften är liten men styrkan i ett medlemskap är stort. Stödet från våra medlemmar möjliggör att byalaget har större mandat i att påverka beslut som rör vår vardag, trivsel och trygghet på Hven.

Vill man vara aktiv i vårt arbete ser vi gärna att man som medlem engagerar sig i olika frågor, arbetsgrupper eller i vår styrelse. Allt för ett bra liv på Hven – denna plats vi bebor, vårdar och också påverkar tillsammans.

Det är enkelt att bli medlem

Medlem blir man genom att betala in medlemsavgiften till vårt Plusgiro 96 84 48-1. Glöm inte att märka betalningen med ditt / era namn. Observera att endast medlemmar skrivna på Hven är röstberättigade.

Medlemsavgifter 2018

100:- Enskild
150:- Hushåll