Om Hvens Byalag

Hvens Byalag är en opolitisk och fackligt obunden ideell samhällsförening som i första hand skall arbeta för Hven och dess befolknings bästa, tillvarata och främja dess intressen, och vara den gemensamma rösten gentemot omvärlden.

Föreningen skall verka för en långsiktigt hållbar förvaltning och utveckling av Hvens sociala och fysiska miljö. Detta skall göras så att jämställdhet, integration och innovation gynnas. Hvens Byalag skall delta i, och hålla sig informerad om, de lokala, regionala, nationella och internationella processer som relaterar till ön, för att proaktivt, hellre än reaktivt, kunna påverka dessa, till Hven, och dess befolknings fördel.

Verksamheten skall inte bara bedrivas med transparens, utan även aktivt kommuniceras till alla medlemmar och boende.

Läs mer om hur man blir medlem i Hvens Byalag.
Kontakta oss genom info@hvensbyalag.org.

Ladda ned stadgarna för Hvens Byalag