Sammandrag från stormötet 11 november

Stormötet hölls på Backafallsbyn 11 november med ett dryga 30-tal deltagare.

Ordf. Oscar Burkvist inleder mer att presentera vad byalaget är, vem det och hur föreningen arbetar. Det mesta av det byalaget gör kan delas upp aktiviteter som:

    • Möten med makthavare
    • Informerar in och ut
    • Projekt och evenemang
    • Omvärldsbevakning

Oscar fortsätter sedan med att gå direkt in aktuella frågor och projekt som byalaget arbetar med.

Vens Park och IP

Knappast har det undgått någon att Ven har fått en fantastiskt fin multisportplan och gym. Många har varit inblandade i att driva detta projektet. Framför allt ska ett stort tack riktas till kommunen som verkligen har velat satsa och gått nästan alla våra önskemål till mötes.

Ventrafiken

Två varandra oberoende faktorer kommer potentiellt leda till höjda biljettpriser. A) höjda bränslepriser b) Skånetrafiken vill helt dra sig ur samarbetet med Ventrafiken.

Om Skånetrafiken inte förlänger sitt avtal med Ventrafiken innebär detta ett inkomsttapp på 10,5 mkr. Detta är en allvarlig konsekvens som inte kommer gå venborna obemärkt förbi. Denna fråga ligger nu hos kommunen.

Renovering av Uraniborg

Salongen på Uraniborg kommer att genomgå en renovering där många nya sittplatser kommer inrymmas tillsammans med hund-, allergi- och ev. barnavdelning.

Extra kvällsturer på lördagar

Byalaget har pratat med Hartfordrederiet och Ventrafiken om möjligheten för Ventrafiken att chartra Hartfordrederiet för en extra kvällstur på lördagar – året om. Detta hade kunnat möjliggöra kvällsaktiviteter både i stan (för öbor) och på Ven (för besökare) och varit till stor fördel för besöksnäringen.

Billigare biljettpriser för mantalsskrivna på Ven

Byalaget för diskussion med Ventrafiken om alternativ för att kunna erbjuda billigare biljettpriser för mantalsskrivna på Ven.

Årskort på månadsfaktura

För många är årskort en stor klumpsumma att betala. Efter påstötning från byalaget håller Ventrafiken på att utreda möjligheterna för att kunna köpa årskort på månadsfaktura.

Lokal energiproduktion

Byalaget har deltagit i studiebesök i Simris på Österlen. I Simris har Eon som en del av sitt projekt ”Önätverk” skapat en 100% självförsörjande ort genom sol- och vindkraft.

Oscar pratar om de möjligheterna för att genomföra detta på Ven och om de fördelar och positiva följdeffekter som detta kan innebära för ön.

Eon är har uttryckt intresse för Ven och ska komma hit på besök under hösten.

Lokal förvaltning

Oscar och Sten-Åke Persson berättar kort om projektet Lokal förvaltning. Ett särskilt möte för detta är inplanerat och kommer hållas när slutredovisningen är färdig.

Kommunen

Byalaget har hört sig för hur kommunen ställer sig till några av de frågor föreningen driver.

Extra lördagsturer till Ven

Uppfattar kommunen som öppet inställda till detta. Medlemmar ställer frågor om kostnader för turer med Uraniborg och vad det är som egentligen kostar. Diskussion om att besökare till Ven spenderar mindre och mindre pengar på Ven.

Boende

Landskronahem har fått i uppdrag att bygga hyresrätter i byarna. Byalaget har förhört sig för om detta också gäller Ven. Hyresrätter på Ven hade sänkt tröskeln för inflyttning till Ven. Mycket av de problem vi har med nedläggningshot på Ven hade automatiskt löst sig om det bara hade bott fler människor på Ven.

Medlem inflikar att det egentligen är kommunen som bromsar. De vill att de ska bo fler på Ven men vill inte bygga något.

Skola och förskola

Skola och förskola är en jätteviktig för Ven. Kommunen tycker att det ska finnas en skola på Ven – men bara om den kan hålla kvalitén.

Lokal energiproduktion

Detta är något som kommunen är positivt inställd till.

I övrigt vill kommunen bättra på kommunikationen mellan dem och byalaget.

Vad behöver vi jobba ännu hårdare med?

Oscar tog sedan upp vad vi i den närmaste framtiden måste fokusera på.

Skola och förskola

En av de absolut viktigaste frågorna. Det är för många en förutsättning för boende på Ven och också på längre sikt, öns framtid.

Såsom det ser ut idag med årskurser och schemaläggning duger inte. Från årskurs 4 tycker skolan att barnen ska pendla – själva – tre dagar i veckan in till stan, för att gå två dagar på Ven. 10-åringar ska inte behöva åka fram och tillbaka med tidiga mornar och sena kvällar, utan ska kunna gå tryggt och lugnt i skola på Ven.

Totalt har nio barn lämnat skolan under året.

Styrelsemedlem Viktoria Löwenthal driver skolfrågan inom byalaget. Alla som vill engagera sig i denna frågan är mycket välkommen att ta kontakt med henne och bidraga med sitt engagemang och sin kompetens.

En fråga från medlem rör hur byalaget driver denna fråga i förhållande till föräldraföreningen. Viktoria Löwenthal svarar att byalaget vill driva denna fråga i samspråk med föräldraföreningen.

Sjukvård

Ven har idag sjukvård i världsklass, men vad händer när Inger slutar? Vad händer med ambulansen? Vem bor på Ven om det tar 50min för sjukvård att komma fram? Inger har meddelat att hon kommer köra på till 2022.

Sven Svederberg har engagerat sig i byalaget för att hjälpa till att utreda och driva denna fråga framåt.

Boende och inflyttning

OB pratar om hur allting hänger ihop. Är vi 500 invånare på Ven kommer alla andra frågor lösa sig mer eller mindre av sig själv. Men det finns ett stort moment-22 över det hela.

Engagemang och samarbete

Styrelsen för byalaget jobbar på så gott de kan men har inte all tid eller kompetens i hela världen. Föreningen behöver hjälp och engagemang från medlemmar.

Vi måste över huvud taget bli bättre på att samarbeta på Ven. Det är viktigt att släppa prestigen. Man kan inte alltid få allt man vill ha. Om inte annat får vi samarbeta om sådant som vi i alla fall tycker likadant om.

Öppen diskussion

Medlem uttrycker oro för vad som sker om Skånetrafiken drar sig ur avtalet med Ventrafiken. Hur har denna situationen ens kunnat uppstå?

Fråga om vägfärja tas upp. Ofta tas Visingsö upp som exempel. Oscar redogör för hur vägfärjan där egentligen inte är en vägfärja. Kommunen där betalar Trafikverket för att driva färjetrafiken och får sedan tillbaka det mesta i vägbidrag.

Olika alternativ till Ventrafiken diskuteras. Oscar och Sten-Åke poängterar att detta är väldigt komplicerade frågor med många lagar och regler som varken Ventrafiken, kommunen eller regionen verkar ha full koll alla gånger.

Medlem reser frågan om byalagets funktion på ön, om den har mandat för att föra öbornas talan och om den är meningsfull över huvud taget. Oscar svarar att vi för talan för medlemmarna i Hvens Byalag, som också är den största samhällsföreningen på ön.

Medlemmarna diskuterar medlemskap och rösträtt i byalaget.

Medlem anser att byalaget måste bli bättre på att informera om ex. möten så att ingen missar det.

Medlem anser att Oscar inte har mandat att tala själv med Ventrafiken om vad ”venborna” tycker. Oscar svarar att han som ordförande har mandat att föra talan för medlemmarna i Hvens Byalag.